เกี่ยวกับเรา

หลัก STC VALUES หลักการทำงาน

ซื่อสัตย์ -ปฏิบัติงานด้วยความศรัทธาที่ดีตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ทุ่มเท -ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างแรงกล้า
ว่องไว -ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
นวัตกรรม -กล้าที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง

ประวัติบริษัท

บริษัท : Sanyo Trading Asia Co., Ltd.
ก่อตั้ง : September, 1990
ทุนจดทะเบียน : 228,600,000 บาท
หุ้นส่วน : Sanyo Trading Co.,Ltd. (99.99%)
กรรมการ : นายเคนอิจิโร โมฮาระ (กรรมการผู้จัดการ)
นายยะซุชิ โมริตะ
นายมิสึยะสุ ฮิระซะวะ
นายมิคิ เซคิโนะ
นายฮิโรยูคิ ยะมะซะคิ
ที่อยู่ : 952 ชั้น 11 อาคารรามาแลนด์ ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
เบอร์โทร : +(66) 2-652-5100
เบอร์แฟกซ์ : +(66) 2-652-5103
จำนวนพนักงาน : 31
ยอดขาย : 1,023.5 ล้านบาท (กันยายน 2562)
บริษัทแม่ : Sanyo Trading Co.,Ltd.
ทุนจดทะเบียน : JPY 1,006,580,000
ยอดขาย : 83,230 ล้านเยน (กันยายน 2562)
เว็บไซต์ : http://www.sanyo-trading.co.th