หน้าที่และการให้บริการ

หน้าที่ของเรา

ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่นผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัท Sanyo มากกว่า 50 ปี นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแถบทวีปยุโรปผ่านเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท Sanyo การขนส่งที่ใช้ระยะเวลารวดเร็วด้วยคลังสินค้าทั้งในประเทศไทยหรือเขตการค้าเสรี

กิจกรรมการขาย

 1. ธุรกิจคลังสินค้าสำหรับตลาดยางในประเทศไทย
  - ยางสังเคราะห์และเคมียางของบริษัท LanXess
  - ตัวเสริมแรงยาง (ดินขาว - Kaolin Clay)
  - ยางรีเคลม
  - สารที่ใช้ในการแปรรูป
 2. นำเข้ายางซิลิโคนและแผ่นท่อพลาสติก PFA จากประเทศญี่ปุ่น
  - ซิลิโคนผลิตโดย Dow Corning Toray
  - แผ่นท่อพลาสติก PFA ผลิตโดย Gunze
 3. สารทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – ใช้แทนไทรคลอโรเอทิลีนและฟรีออน
 4. นำเข้าชิ้นส่วนพยุงหลังและเครื่องทำความอุ่นเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์
 5. เรซิ่นพิเศษสำหรับตลาดอุปกรณ์การแพทย์ – อะครีลิคโพลิเมอร์พิเศษของ Degussa พร้อมเทคโนโลยีต้านไขมันและแอลกอฮอล์
 6. เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นเพื่อใช้กับอาหาร – เรซิ่นที่ปลอดภัยสำหรับใช้กับอาหารซึ่งรับรองโดย FDA
 7. เคมีการเกษตร – เกษตรกรรมที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม

 8. เคมีพิเศษ – จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์พิเศษอื่นๆ
 9. สนับสนุนการให้บริการการค้าด้านอื่นๆ